Muzeul Judetean Vaslui se deschide mai larg publicului

0

Ateliere de lucru, lectorate cu copii, concursuri școlare și activități prin care tinerilor, în special, să le fie imprimată dragostea de istorie și cultură. Este orientarea mult mai pronunțată pe care dorește să și-o asume Muzeul Județean “Ștefan cel Mare” din Vaslui. În acest scop au fost reorganizate secții și înființată, prin comasarea lor, una nouă, Muzeografie, Muzeologie, Pedagogie Muzeală.

După finalizarea investițiilor în reabilitarea clădirii muzeului și reamenajarea patrimoniului, conducerea Muzeului Județean «Ștefan cel Mare» va adopta o viziune mai largă și deschisă, în special față de publicul tânăr, în ceea ce privește valorificarea patrimoniu său. Se urmărește un aflux mai amre de vizitatori și popularizarea cât mai bună a activităților muzeului.

O primă măsură a fost îniințarea Secției de Muzeografie, Muzeologie, Pedagogie Muzeală, prin comasarea vechilor secții, cea de Istorie Veche și Arheologie, Secția Istorie Modernă și Contemporană, secția Memoriale și cea de Etnografie, Artă Populară și Artă Contemporană, o nouă secție la care vor lucra toți cei șapte muzeografi ai muzeului. În sarcina secției stă, pe lângă activitățile preluate de la vechile secții, organizarea de ateliere de lucru, lectorate cu copii, concursuri și olimpiade școlare și alte activități destinate elevilor amatori de istorie și cultură.

„Noua structură organizatorică, creată sub forma unei secții speciale, urmează să coreleze mai bine funcțiile de bază ale muzeului, cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, cu ofertele noastre către beneficiari, în scopul informării, educării și recreerii acestora. Vor fi elaborate strategii și direcții de acțiune pentru o mai bună vizibilitate a instituției și o promovare mai clară în rândul publicului a activităților cultural-științifice și educative ce vor fi organizate, expoziții, simpozioane, conferințe, mese rotunde, proiecte de pedagogie muzeală, alte manifestări și evenimente interactive. În plan educativ, rolul Secției de Muzeografie, Muzeologie, Pedagogie Muzeală ar fi acela de realizare și optimizare a unor programe educative permanente și adaptate grupelor diverse de vârstă școlară, așa încât muzeul vasluian să-și fidelizeze și mai mult consumatorii săi culturali”, a spus Ramona Mocanu, directoarea muzeului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here